فارسی russia English
امروز : 1403/4/5
جلسه امضا تفاهم نامه و قرارداد با شرکت قزاقستانی

این جلسه در ابتدای مهرماه 1402، با سفر مدیر بازرگانی شرکت، آقای مهندس رضوانی به قزاقستان جهت امضا تفاهم نامه و قرارداد صورت پذیرفت.